Spännande information om konstens utveckling

Foto: Bo Fuhrman
Peter Stenlund, konstlärare på Solvik, var en uppskattad föreläsare när Aktiva Seniorer i Skellefteå hade medlemsmöte

Aktiva Seniorer i Skellefteå tar ingen vintervila.
Häromdagen lyssnade ett fyrtiotal medlemmar på Peter Stenlund, konstlärare på Solvik, som gav en spännande berättelse/historik om utvecklingen inom området.
Intressant i många avseenden.
Peter är ett äss på området och hans kunskaper är både breda och informativa.
Han trollband oss besökare med både intressanta och en närmast ofattbar berättelse om konstens utveckling.
Bland annat berörde han en svensk klassisk konstnär, Anders Zorn, född 18 februari 1860 i Utmelands by i Mora, död 22 augusti 1920 i Mora i Dalarna.
En speciell profil i många avseenden. Vid ett tillfälle skar han sönder en akvarell när han inte ansåg resultatet acceptabelt
Dagens gäst berättade också om hur solglitter ibland, ganska ofta, spelade viktiga roller för dåtidens konstnärer. Liksom mörker i olika former.
– Egentligen är det bara tveksam fantasi som kan sätta stopp för konstnärernas utveckling, påpekade Stenlund, 62, som bland annat är en uppskattad föreläsare i Senioruniversitet.
Sammanfattningsvis blev det en spännande berättelse från 1800-talet, då bibliska tavlor i oljefärg var mest populära, och hundra år framåt.
BO FUHRMAN