Profiler avtackades vid Aktiva Seniorers årsmöte

SKELLEFTEÅ
Tre slitstarka profiler tackade för sig – och avtackades –  när Aktiva Seniorer höll årsmöte i Skellefteå. Ordföranden Gunda Johansson, webmaster Sören Wallén och revisor Inge Boström har alla gjort ovärderliga insatser för föreningen.

Årsmötesförhandlingarna, 21 rubriker, avhandlades rekordsnabbt: 17 minuter. Mötesordföranden Göran Carlbäck lotsade med sedvanlig proffsighet medlemmarna genom dagordningen. Olle Hällgren, som företrädde revisorerna, gav styrelsen högsta betyg och ansvarsfriheten klubbades igenom.

Solveig Fuhrman, tidigare styrelsemedlem i tre år, kunde också glädja sig över att styrelsemedlemmarna Barbro Vallin och K Göran Hedsberg också fortsätter. I styrelsen ingår även Kristin Holmström, Berit Lundkvist och Monica Lindqvist.
Olle Hällgren omvaldes som revisor och får hjälp av Bo Renström, nyval. Kjell Stenlund omvaldes som revisionssuppleant och Marianne Ögren nyvaldes. Uppgiften som webmaster är tills vidare vakant. Ekonomiskt har föreningen inga större problem.

BF Aktiva 2 mod2Årsmötets stora höjdpunkt var när pitetjejen Josefin Fahlman, numera bosatt i Falmarksheden, framförde verk av bland andra Elvis Presley, Vikingarna, Thore Skogman, Tommy Körberg, Lasse Berghagen, Galenskaparna och Cajsa-Stina Åkerström.
– Suveränt!, påpekade Gunda Johansson, och de församlade gav Josefin värmande applåder.

Programmet för verksamhetsåret är i stort sett klart. Närmast den 30 mars då socialnämndens ordförande Iosif Karambotis berättar om vård och omsorg nu och i framtiden. Nordisk konst, Northvolt 1, mannekänguppvisning, vattenverket och bästa konsten för hälsan är några andra programpunkter under året.
BO FUHRMAN