Styrelse

Göran Hedsberg Ordförande
k.goran@uranus.nu
Mobiltelefon: 070-683 96 40

Berit Lundkvist Vice ordförande
berit.lundkvist@icloud.com
Mobiltelefon: 070-371 51 40

Monica Lindqvist Kassör
lindqvistmonica42@gmail.com
Mobiltelefon: 070-349 98 37

Barbro Vallin Sekreterare
wallin1948@gmail.com
Mobiltelefon: 070-673 05 22

Solveig Fuhrman Ledamot
solveig.fuhrman@telia.com
Mobiltelefon: 070-636 32 47

Kristin Holmström Ledamot
holmstrom66@gmail.com
Mobiltelefon: 070-562 42 43

Evy Ahlm Ledamot
evy.ahlm@gmail.com
Mobiltelefon: 070-260 63 41

Gunilla Åström Ledamot
gunilla.i.astrom@gmail.com
Mobiltelefon: 070-397 44 65