Socialnämndens ordförande besökta Aktiva seniorer

Iosif Karambotis – som har tio förtroendeuppdrag inom kommunen – var populär och fascinerande föredragshållare vid Aktiva seniorers månadsmöte i Skellefteå.
Han betonade vikten av att fler medarbetare/händer behövs inom vården, att arbetsscheman ska bli vettigare och att lönerna bör höjas.
 
Aktiva seniorer ligger inte på latsidan. En gång i månaden har föreningen möten, där intressanta personligheter inbjuds för att berätta om deras vardag och svara på frågor.
Karambotis, 62, motsvarade alla förväntningar. Spännande man i alla avseenden och aktiv inom politiken sedan 1998.
– Man kan inte tvinga in människor på äldreboende. Men de flesta som testar dessa boenden får en positiv inställning, konstaterade Karambotis.

 
 
Äldreboende – särskilt boende/vård- och omsorgsboende –  är ett boende för kvinnor och män som  som behöver service och omvårdnad dygnet runt. 
Boendet ger stöd som behövs i vardagen, inklusive hälso- och sjukvårdsinsatser av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast liksom regelbundna läkarbesök.
– Vi har 20 boenden i kommunen och ett nytt kommer, Lantmannagatan. Den ska vara klar 2025 och omfatta 60 boendeplatser, berättade Karambotis.
 
I Skellefteå kommun jobbar omkring 2 500 i vård/omsorg. Omsättningen av medarbetare är stor.
– Lönerna är inte problemet, däremot arbetstiderna. Och utan personal ligger vi illa till.
Han påpekade också vikten av jämlik vård. Och då spelar det inte roll om man bor i Skellefteås centrum, Jörn, Kusmark eller annan ort.
– Alla ska ha samma chans att få vård, service och bästa tänkbara omsorg. En solidarisk, jämlik vård, betonade han.
Han berömde också, bland annat, att kyrkan och studieförbunden bidrar till att göra vardagen lättare för kommunens invånare.
 
Bo Fuhrman