Föreningen

Program för 2023 är nu upplagt på sidan Program

——————————————————————————————————

Historik

Aktiva seniorer är en ideell förening med syfte att främja medlemmarnas kulturella och andra gemensamma intressen.

Aktiva seniorer är ingen pensionärsfacklig organisation och bedriver vare sig politisk eller religiös verksamhet.

Förbundet Aktiva seniorer startades 1989 och har spridits över stora delar av Sverige. Som organisation är FAS medlem i Medborgarskolan. I dag finns ett 50-tal lokala föreningar, från Luleå i norr till Ystadi söder, med cirka 20.000 medlemmar.

Aktiva seniorer i Skellefteå bildades i april år 1989 och hade från början 16 medlemmar. År 1994 hade medlemsantalet ökat till 71 och vid det högtidliga 10-årsjubileét år 1999 var antalet medlemmar 200 personer. I dag har lokalföreningen i Skellefteå drygt 350 medlemmar, Torsten Wiklund var föreningens första ordförande. I dag är Gunda Johansson ordförande.

Grunden för vår förening är medlemmarnas kunnande och erfarenhet vilket nyttjas i verksamheten. Vi strävar efter ett rikt utbud av god kvalité i form av kulturarrangemang, bussresor, studiecirklar, föreningsmöten och studiebesök.

Vi i styrelsen välkomnar för tips från er medlemmar på olika föredrag och andra aktiviteter.

Varmt välkomna till vår gemenskap i Skellefteås Aktiva seniorer!