Aktiva Seniorers resa till Olofsfors Bruk och Lögdeå den 4 juni 2018

Resan inleddes med besök på Häggströms Modehus i Lögdeå. Ett modehus som startade 1922 och ägs i dag i 3:e led av David Häggström som hälsade oss välkommen.

Vidare till Olofsfors Bruks herrgård för lunch. En herrgård som uppfördes 1764 och är idag Olofsfors Bruks äldsta byggnad.

Efter lunch information av Anette Öberg och Anders Carlsson.

Vi fick en utförlig guidning i Hyttan/Masugnen och Smedjan.
I december 1894 blåstes masugnen i Olofsfors för sista gången. 55 000 ton tackjärn hade tillverkats under 130 år. För att blåsa i masugnen krävdes mängder med kol. 127 liter järn krävde 40 000 liter kol.

Olofsfors Bruks ett av Sveriges mest bevarade järnbruk med anor från 1762. Olofsfors bruk är en av Sveriges mest genuina och välbevarade järnbruksmiljöer.
2014 fick Olofsfors bruksmuseum priset som årets industriminne.
På Olofsfors bruk finns även ett antal aktörer som bedriver museum, restaurang, konferensverksamhet och butik.
Text och foto: Solveig Furman