Välkommen till Aktiva Seniorer i Skellefteå

aktivaseniorer 130Aktiva Seniorer i Skellefteå är en föreningen som tar tillvara våra erfarenheter, ger gemenskap, upplevelser och ständigt nya insikter. Vi ordnar intressanta föredrag inom olika ämnesområden. Vår vision är att ge social stimulans samt bygga broar mellan gamla och nya vänner.

Anslagstavlan

I samband med utskicket av programmet för 2019 så kommer styrelsen att skicka ut information om GDPR, Dataskyddsförordningen.

I den beskriver vi hur föreningen hanterar dina personuppgifter. Den informationen kommer också att läggas upp på webbsidan.