Välkommen till Aktiva Seniorer i Skellefteå

aktivaseniorer 130Aktiva Seniorer i Skellefteå är en föreningen som tar tillvara våra erfarenheter, ger gemenskap, upplevelser och ständigt nya insikter. Vi ordnar intressanta föredrag inom olika ämnesområden. Vår vision är att ge social stimulans samt bygga broar mellan gamla och nya vänner.

Anslagstavlan

2019 års program har skickats ut till medlemmarna tillsamman med ett inbetalningskort på medlemsavgiften.
Medlemsavgiften, 200 kr 2019, skall vara betald senast den 28 februari. Bankgiro: 581-5584.
Du hittar 2019 års program under "Program" här på hemsidan, programbladet kan även hämtas HÄR.

Tillsammans med programmet har vi bifogat information om GDPR, Dataskyddsförordningen.
I den beskriver vi hur föreningen hanterar dina personuppgifter. Kan även läsas HÄR.