Bikupan den 26 aug 2019 – Kan man lita på reservdelarna?

Anestesiläkare Ulf Boström och Gunda JohanssonKan man lita på reservdelarna var temat på Aktiva Seniorers första Bikupa för hösten.

Ett stort antal medlemmar lyssnade på en givande och intressant föreläsning av anestesiläkare Ulf Boström. Med utgångspunkt från pacemaker m.m. berättade han om den starka utveckling som skett det sista århundradet och vilka möjligheter det finns att byta ut olika delar i kroppen. Förutom pacemaker och hjärttransplantation kan man byta knä, höft, lever, njure, armbågar, tandimplantat m.m.

1958 gjordes den första pacemakeroperationen i Sverige. Läkare Jack Lundström genomförde den första i Skellefteå. Idag finns 23 olika pacemakersystem. Ulf intygade även att implantat är säkra idag, bara ca 1,5% av alla operationer ger komplikationer. Den medicinska teknikproduktionen har stor betydelse för utvecklingen inom anestesin. Likaså läkemedlen som behövs i samband med operationer där läkemedelsverket har stor påverkan. Läkemedelsutvecklingen är dyrbar.Vid åtgärder i kranskärl används ofta ballongvidgning och nätimplantat vilket underlättar för patienten. Hjärtklaffoperationer är ofta effektiva och säkra med hög överlevnad.

Proteskirurgins historia: 1891 utfördes den 1:a protesen i elfenben. Idag utförs 18.000 protesoperationer/år. De håller ca 20 år. Lite komplikationer. Infektioner kan dock uppstå. Kroppspulsådern kollas med ultraljud på alla personer över 65 år. Ny teknik nu. Vid åtgärd går man in via ljumsken. Ögonimplantat: 1.000 kataraktoperationer sker på Skellefteå lasarett/år. Bröstimplantat sker i samma storleksordning varje år. Antibiotikaresistens är något som uppstått på senare tid och är ett problem även i Sverige. Skapar svårigheter vid ev. infektioner med b.l.a. pacemaker. Dålig djurhållning kan orsaka detta.

Ulf avslutade med att nämna ordet ”Reservdelsmänniskan” som ett nutida begrepp och en möjlighet till förlängd livslängd. Som helhet var föreläsningen lärorik och informativ vilket även märktes på alla applåder från publiken! Tack Ulf!
Text och foto: Barbro Vallin