Bikupan den 25 nov 2019: Marianne Ögren om läkemedel och äldre

Mariann Ögren, FarmaceutFarmaceut Marianne Ögren föreläste för seniorerna på ett kunnigt och givande sätt kring läkemedel och dess följder.

Med sin långa erfarenhet som farmaceut berättade hon om de förändringar och den utveckling som skett inom läkemedelsområdet samt vad man ska tänka på vid användandet av läkemedel. Att medellivslängden har ökat 10-12 år för män och kvinnor kan delvis bero på bra medicinering vid sjukdomar.

Hon tog även upp biverkningar av mediciner vilket ofta uppstår. Vid användande av flera mediciner kan polyfarmaci uppstå dvs. läkemedel kan påverka varann med ökad, minskad eller utebliven effekt som följd. Varför detta uppstår kan bero på följande: fler diagnoser, varje symptom behandlas för sig, fler olika läkare skriver ut medicin, ordinationen omprövas inte m.m.

Kollen på läkemedel och bidrag från regeringen har ökat sista åren med fokus på olämpliga läkemedel, läkemedel och fallskador samt jämlikhet i läkemedelsförsörjningen.

Många äldre får i 80-årsåldern förändrad känslighet för läkemedel beroende på sämre njurfunktion, minskade kroppsvätskor, sämre blodtryck, reflexer och skyddsmekanismer i mage och tarm. Marianne delade ut broschyren KLOKA FRÅGOR utgiven av Apoteket, SFAM PRO m.fl. Den innehåller tips som vi kan ställa till sjukvården v g läkemedel. Målet är att bli en kompetent och duktig patient som kan ställa krav utifrån behov av lämpliga mediciner.

Patienter som är 75 år eller äldre och som är ordinerade fem eller fler läkemedel har rätt till personlig läkemedelsrådgivning minst 1 ggr per år. Två nyckeltal följs: *minska multimedicinering *ta bort olämpliga läkemedel. Statistik visar att andelen äldre patienter med olämpliga läkemedel har minskat till hälften. Detta sedan det stora antalet har uppmärksammats att många hade läkemedel som är olämpliga för äldre. En läkare per patient är ett önskemål! Minskar på felaktig medicinering.

Några frågor ställdes till Marianne; b.l.a. Är billigare medicin lika bra? Svar: Ja, det verksamma ämnet i dem är lika bra.
Slutord: Bli en duktig patient! Tack Marianne för bra föreläsning. Länk till webbsidan ”Koll på läkemedelHÄR.

Träffen inleddes med att Åsa Hägglund Larsson informerade om En hjälpande hand under 10 min. Det är en volontär, ideell hjälpverksamhet som riktar sig till ensamma äldre som är i behov av en vän i vardagen. Det kan handla om t.ex. en pratstund, promenad, bio eller att läsa tillsammans, allt utifrån önskemål och intressen. Besöken är kostnadsfria. Vill du få besök av en volontär eller själv bli volontär ring Skellefteå kommuns kundtjänst, 0910-735000.
Tack Åsa!

Text och foto: Barbro Vallin