Bikupan den 25 mars – Tage Hellgren och Estoniakatastrofen

Tage Hellgren om EstoniakatastrofenDet var trångt i lokalen på Aktiva seniorers möte på Bikupan må den 25/3 när Tage Hellgren berättade med inlevelse om dramatiken när Estonia förliste.

Han inledde med kommentaren ”på sjön är man liten”. Han var en av 137 överlevande på fartyget Estonia den 27 sept 1994. Estonia lämnade hamnen i Tallinn kl 18.00 med 898 människor ombord.

Att Tage åkte med Estonia just den natten var en slump. Han reste med två affärsbekanta från Stockholm varav den ena omkom. De funderade på att investera i sågverk i Estland. Under dagen tittade de på sågverken och på kvällen gick de ombord på färjan för resan tillbaka till Stockholm.
Text: Barbro Vallin  Foto: Sören Wallén

Läs mer>>