Bli medlem i Aktiva Seniorer Skellefteå

Medlemsavgifter och medlemskap

Tidpunkten för inbetalning av medlemsavgifter styrs av två paragrafer i föreningsstadgan:

1/ Ordinarie föreningsstämma hålles årligen före mars månads utgång

2/ Medlem, som ej erlagt årsavgift, saknar rösträtt vid föreningsstämma

Det finns ytterligare en faktor som påverkar tidpunkten för årsavgiftens betalning. Sedan september 2007 omfattas samtliga medlemmar av en så kallad deltagarolycksfallsförsäkring (se länken Medlemsförmåner). För att säkerställa medlemskap ska årsavgiften vara föreningen tillhanda senast den 1 mars.

Ovanstående gäller befintliga medlemmar. För under året tillkommande nya medlemmar räknas medlemskapet från den dagen medlemsavgiften är betald.

Medlemsavgiften är för 2023 200 kr per person och betalas till bankgiro 581-5584,
eller Swish nummer 123 104 12 35.
Viktigt: Glöm ej skriva betalningsavsändare på inbetalningskortet, hos internetbanken eller Swish-meddelande.

Ny medlem/ändra personuppgifter?
V.v. fyll i nedanstående fält för att ge oss Dina kontaktuppgifter eller om du vill ändra någon uppgift.