Positiv information för Aktiva Seniorer

Maria Ekberg Brännström, vd Sara Kulturhus, var idel positiv i informationen för Aktiva Seniorer i Skellefteå.

  • Betonade att bredden, alla åldersgrupper, ska trivas kulturhuset. Från skolungdomar till veteraner.
  • Till och med kuddarna i mysavdelningen är tillverkade lokalt.
  • Vill gärna ha tips på hur Sara Kulturhus kan utvecklas i framtiden (”Vi är bara i början av utvecklingen”).
  • Kulturhuset får sex nya scener, tre nya restauranger.
  • Kristallkronor från Skellefteås gamla stadshus har fräschats till och ska finnas i byggnaden.Önskade stora öppna ytor. Fick det. Men det krävdes omfattande pålningsarbeten för att byggnaden skulle bli stabil.
  • Tjockaste väggen är en meter!