Maria Pahlberg, nytillträdd anhörigkonsulent, i Skellefteå kommun

Maria Pahlberg jobbar som anhörigkonsulent i Skellefteå kommun.Bikupan den 26 mars inleddes med att Maria Pahlberg, nytillträdd anhörigkonsulent, i Skellefteå kommun, berättade om sitt jobb att bland annat skapa mötesplatser för anhöriga i såväl Skellefteå som i ytterområdena.
Maria kan nås via kommunens webbsida och deras kundtjänst, funktionen finns även på Facebook.

Ingmar Lafvas informerade om planer på ett senioruniversitet i Skellefteå och om ett första orienterande möte i Skellefteå den 15 april. Mötet hålls i PVC:s lokal mitt emot Folktandvården.
Text och foto: Karin Långdahl