Bikupan den 26 november – Om god man, framtidsfullmakt mm

Katarina Lundström, ÖverförmyndarenhetenKatarina Lundström från Överförmyndarenheten föreläste inför en stor publik på Aktiva seniorers möte på Sankt Olovsgården måndag 26/11.

Hon beskrev tydligt vad områdena God man och alternativ till detta innebär. Att intresset var stort hos seniorerna inom området rådde inga tvivel om. För att en person ska få en God man krävs en sjukdomsbild och läkarintyg samt beslut av tingsrätten.

En God man är en person som stödjer en annan person att bevaka dennes ekonomiska, juridiska och personliga intressen, beroende på hjälpbehovet. Även att se till att personen har det bra gällande boende, sysselsättning och ev. hemtjänst. Personer med God man har kvar sin rättshandling. Åtagandet ska redovisas noggrant varje år. Överförmyndarenheten bevakar gode mäns roll och uppgifter.
Om någon inte kan ta hand om sig själv eller sin egendom och det inte är tillräckligt att en god man räcker till kan tingsrätten förordna en förvaltare.

Katarina berättade också att det finns stort behov av Gode män i Skellefteå och tipsade åhörarna att höra av sig om intresse finns för denna roll.

Hon tog också upp detta med Framtidsfullmakt vilket kan jämföras med ett testamente. Man väljer då en lämplig person som skall hjälpa en i framtiden när orken tryter med förvaltning av pengar, avyttringar av t.ex. bostad, båt, bil och dylikt. Hon tipsade att ta hjälp av jurist med denna fullmakt.

Åhörarna fick även lyssna på Fina Kling som samordnar verksamheten Fixarmalte och Fixarmärta inom kommunen.

Det är en gratis tjänst där den som är över 67 år har möjlighet att få servicetjänster utförda av Solkrafts Fixarmalte och Fixarmärta. Det gäller inomhusjobb som att hänga upp gardiner och tavlor, torka ovanpå höga skåp, byte eller rengöring av lampor. Detta görs bl.a. för att förebygga fallskador. De anlitas mycket och de är ganska upptagna. Dock finns en akuttid varje dag för brådskande ärenden.
Vill man ha balkongen städad kostar det.

Fina tipsade även om möjligheten att få varor hemkörda från Coop för 20 kr/hemleverans inom Skellefteå tätort.
Text: Barbro Vallin                 Foto: Sören Wallén