Bikupan den 28 jan – Märta Skoglund om demenssjukdomar

Marta SkoglundAktiva seniorer fick häromdagen besök på Sankt Olovs-gården av överläkare Märta Skoglund från geriatriken i Skellefteå. Hon föreläste ingående kring ämnet att vara dement och vad det innebär. Att detta är ett viktigt och intressant ämne råder det inget tvivel om. Ca 100 seniorer slöt upp och lyssnade andäktigt till Märtas utförliga genomgång.

130.000 – 150.000 människor i Sverige lider av en demenssjukdom. Globalt sett är det en folksjukdom. Vanligare hos kvinnor. Att vi lever längre kan vara ett skäl till att antalet dementa ökat. Märta hävdade att är man 80+ eller mer är man definitivt senil dvs. naturligt nedsatt funktion p.g.a. ålder. Andra skäl till demens kan vara ärftlighet, högt blodtryck i tidigare år, livsstil och hjärnskador. Stroke är ofta vanlig inledning.
Hon tog upp flera olika typer av demenssjukdomar och klargjorde tydligt skillnaden mellan Alzheimer och vanlig demens. Alzheimers sjukdom, där nervcellerna i hjärnan förtvinar är vanligast, ofta svårast och står för 70% av demenssjukdomarna. Vaskulär demens dvs. blodkärlsdemens står för 15-20%. Frontallobsdemens (pannlobsdemens), Lewy body demens (Lewy kropps demens) samt Parkinson med demens (ej så vanligt).

Första tecknen på demens är sviktande närminne, upprepning, nedsatt initiativförmåga, svårighet att planera och genomföra, orientera sig samt hålla tider. Blir eftersom svårare tolka sin omgivning, lära sig saker och klara förändringar. Ensamhetskänslor, nedstämdhet och hallucinationer kan också förekomma. Kan vara lite olika hur den drabbade reagerar i den demenssjukdom den drabbats av.
Som närstående är bemötandet viktigt för den drabbade. Man ska försöka avleda, inte säga emot eller förklara och skapa en lugn omgivning. Söka stöd och hjälp när man inte orkar längre.
Demens kommer smygande och har vanligtvis pågått ca 5-7 år innan diagnosen ställs. Finns bra metoder för att ställa diagnos idag som skiktröntgen, analys av ryggmärgsvätskan, blodprov, leverprov och minnestest. Finns dock ingen botande behandling bara mediciner för symptomlindring.

Märta avslutade med följande kloka ord: Aktiv fritid, intellektuell och social stimulans, fysisk träning som t.ex. styrketräning o balansträning, undvika rökning, bra kost är något att tänka på både som förebyggande och även för den demensdrabbade.
Efter en innehållsrik föreläsning till en ”fullärd” publik fick hon rungande applåder!!
Text: Barbro Valliin Foto: Sören Wallén