Bikupan den 26 mars: ”Det behövs fler geriatriker i vården”

Akutsjukvårdens chef i Skellefteå, Christina Appelblad, gästade föreningen Aktiva seniorer i måndags.  Hennes föredrag med rubriken ”Patientens väg genom akutsjukvården” gav åhörarna en intressant inblick om vad som händer om/när du blir sjuk.

Hon har jobbat som ambulanschef sedan 2011 och i dag är hon akutsjukvårdschef och har  100 medarbetare.
”Vårdguiden 1177, är ett bra stöd om man blir sjuk, men 112, SOS-alarm, är det som gäller om man blir svårt sjuk”, sa hon inledningsvis.
Den operatör som tar emot 112-larmet behöver inte vara  sjuksköterska, men ser till att kontakten med anhöriga kan hållas av sjuksköterska tills dess ambulansen är framme på akuten.

”I början av 1980-talet, när jag jobbade som sjuksköterska i ambulans, var arbetssituationen helt annorlunda jämfört med i dag. Då tog vi med den sjuke i ambulansen och åkte så fort som möjligt till lasarettet  men med betydligt mindre vårdinsats jämfört med i dag.

”I dag, fortsatte hon, är ambulansen en rullande intensivvårdsenhet där  behandlingen har inletts redan i hemmet. Då k a n det innebära att den sjuke i vissa fall kan stanna hemma. I ambulansen sorteras patienterna efter sökorsak  därför  kan väntan bli olika lång beroende på att svårt sjuka alltid omhändertas först.”

Statistiskt i hela Skellefteå sker 21 utryckningar per dygn, 40 procent av dessa  är Prio 1-larm ut till patienten. Utryckningarna för Skellefteambulansen kan tex. gälla Umeå, Boliden, Norsjö och Skellefteåområdet.
Hon berörde också ambulanshelikoptern, sambulansen och att det oftast  finns tolk att tillgå för icke svensktalande patienter.
Skellefteå sjukhus är INTE nedläggningshotat och akutsjukvården är en länsklinik.
På Christina Appelblads önskelista i framtiden kan nämnas ambulanser med enklare utrustning, kvällsöppna vårdcentraler och snabbspår för äldre i vården. Att det behövs fler geriatriker i Skellefteå fastslog hon också avslutningsvis.
Text och foto: Karin Långdahl