Välkommen till Aktiva Seniorer i Skellefteå

aktivaseniorer 130Aktiva Seniorer i Skellefteå är en föreningen som tar tillvara våra erfarenheter, ger gemenskap, upplevelser och ständigt nya insikter. Vi ordnar intressanta föredrag inom olika ämnesområden. Vår vision är att ge social stimulans samt bygga broar mellan gamla och nya vänner.

Anslagstavlan

Vår nya hemsida har adressen: https://skelleftea.aktivaseniorer.com (OBS! utan www.)

GDPR? Har du möjligen fått ett och annat mejl/SMS där de vill att du skall godkänna att företag och föreningar
för register över ditt namn, adress mm? Skulle tro det!
Även Aktiva Seniorer i Skellefteå har register över sina medlemmarna. På hemsidan finns bara styrelsemedlemmarna
registrerade, v g övriga medlemmar så finns det ett register hos kassören för att kunna skicka ut program mm.
I samband med utskicket av höstprogrammet så kommer styrelsen att meddela samtliga
medlemmar om att detta register finns och be om  deras tillstånd att få  fortsätta med det.

Förbundet Aktiva Seniorer

aktiva seniorer trans bg 386x240

Aktuellt från Förbundet Aktiva Seniorer

Besöksräknare

1715
IdagIdag2
IgårIgår5
Den här veckanDen här veckan7
Den här månadenDen här månaden196
Totalt (fr 180303)Totalt (fr 180303)1715