Aktiva Seniorer i Skellefteå

O)lofsfors bruk

Resan inleddes med besök på Häggströms Modehus i Lögdeå. Ett modehus som startade 1922 och ägs i dag i 3:e led av David Häggström som hälsade oss välkommen.

Vidare till Olofsfors Bruks herrgård för lunch. En herrgård som uppfördes 1764 och är idag Olofsfors Bruks äldsta byggnad.

Efter lunch information av Anette Öberg och Anders Carlsson.

Vi fick en utförlig guidning i Hyttan/Masugnen och Smedjan.
I december 1894 blåstes masugnen i Olofsfors för sista gången. 55 000 ton tackjärn hade tillverkats under 130 år. För att blåsa i masugnen krävdes mängder med kol. 127 liter järn krävde 40 000 liter kol.

Olofsfors Bruks ett av Sveriges mest bevarade järnbruk med anor från 1762. Olofsfors bruk är en av Sveriges mest genuina och välbevarade järnbruksmiljöer.
2014 fick Olofsfors bruksmuseum priset som årets industriminne.
På Olofsfors bruk finns även ett antal aktörer som bedriver museum, restaurang, konferensverksamhet och butik.
Text och foto: Solveig Furman

Laila Larsson, Skelleftebygdens SläktforskareHon var 13 år gammal när hon började intressera sig för släktforskning. Hon, det är Ersmarkstjejen Laila Larsson, hängiven släktforskare alltsedan den dagen då hon började forska efter sina släktingar.

DNA-tester, har gett henne över 4000 träffar till dags dato och behöver man hjälp att komma igång med släktforskning kan man börja med att fråga Laila, i Skelleftebygdens släktforskningsförening hur man ska gå till väga. Laila Larsson gästade Aktiva Seniorers Bikupa i St:Olovsgården den 23 april och berättade dels lite om sin släktgren men sedan blev det DNA-information för ”hela slanten”.

Ett DNA-test är enkelt att ta.  Antingen kontaktar man Släktforskningsföreningen i Skellefteå som ofta har DNA-kit tillgängliga, det kostar ingenting. Eller så kan man beställa ett DNA-kit från någon av test-sajterna som du hittar på Internet. Men då kostar det pengar.
Kolla länken så ser du utförligt hur du ska gå till väga. http://www.easydna.se/verktyg/dna-test-kit/

Att för en novis som undertecknad ge sig in i släktforskningsdjungeln skulle bara ställa till det för läsaren av denna text. Släktforskning i dag handlar delvis om DNA-forskning, och men framförallt att lusläsa gamla kyrkböcker bland annat.

Det är onekligen mycket spännande att få en inblick i hur testade personer via vår raka faderslinje har kommit fram till att vi alla härstammar från östra Afrika för 100.000 år sedan till den plats där vi befinner oss i dag!! De första människorna som kom till Sverige sedan isen dragit sig tillbaka var blåögda och var mörka i huden.

Hon sa vidare att i Västerbotten är vi alla” släkt med varandra”, skellefteborna speciellt. Hon berättad också att det från 1 februari i år har allmänheten gratis tillgång till Riksarkivet. Det är en guldgruva att ösa ur för släktforskare eftersom det i den Digitala forskarsalen finns information i över 100 miljoner handlingar att ”gotta sig i”.

Visste ni förresten att den 25 april är det den internationella DNA-dagen. I samband med den brukar det vara rea på DNA-tester. Under sommaren händer det också att det är rea på DNA-tester.

Tilläggas bör att Medborgrskolans Carina Burvall inledde träffen med att berätta om satsningen ”Passion för livet”, ett program  för och av seniorer. Med syfte att genom ”Livscafeer” skapa kunskap och verktyg för ett hälsosammare seniorliv. Mera information finns att få på  Medborgarskolan. Text och foto: Karin Långdahl

På Christina Appelblads önskelista i framtiden står kvällsöppna vårdcentraler och snabbspår för äldre i vården.

Akutsjukvårdens chef i Skellefteå, Christina Appelblad, gästade föreningen Aktiva seniorer i måndags.  Hennes föredrag med rubriken ”Patientens väg genom akutsjukvården” gav åhörarna en intressant inblick om vad som händer om/när du blir sjuk.

Hon har jobbat som ambulanschef sedan 2011 och i dag är hon akutsjukvårdschef och har  100 medarbetare.
”Vårdguiden 1177, är ett bra stöd om man blir sjuk, men 112, SOS-alarm, är det som gäller om man blir svårt sjuk”, sa hon inledningsvis.
Den operatör som tar emot 112-larmet behöver inte vara  sjuksköterska, men ser till att kontakten med anhöriga kan hållas av sjuksköterska tills dess ambulansen är framme på akuten.

”I början av 1980-talet, när jag jobbade som sjuksköterska i ambulans, var arbetssituationen helt annorlunda jämfört med i dag. Då tog vi med den sjuke i ambulansen och åkte så fort som möjligt till lasarettet  men med betydligt mindre vårdinsats jämfört med i dag.

”I dag, fortsatte hon, är ambulansen en rullande intensivvårdsenhet där  behandlingen har inletts redan i hemmet. Då k a n det innebära att den sjuke i vissa fall kan stanna hemma. I ambulansen sorteras patienterna efter sökorsak  därför  kan väntan bli olika lång beroende på att svårt sjuka alltid omhändertas först.”

Statistiskt i hela Skellefteå sker 21 utryckningar per dygn, 40 procent av dessa  är Prio 1-larm ut till patienten. Utryckningarna för Skellefteambulansen kan tex. gälla Umeå, Boliden, Norsjö och Skellefteåområdet.
Hon berörde också ambulanshelikoptern, sambulansen och att det oftast  finns tolk att tillgå för icke svensktalande patienter.
Skellefteå sjukhus är INTE nedläggningshotat och akutsjukvården är en länsklinik.
På Christina Appelblads önskelista i framtiden kan nämnas ambulanser med enklare utrustning, kvällsöppna vårdcentraler och snabbspår för äldre i vården. Att det behövs fler geriatriker i Skellefteå fastslog hon också avslutningsvis.
Text och foto: Karin Långdahl

Maria Pahlberg jobbar som anhörigkonsulent i Skellefteå kommun.Bikupan den 26 mars inleddes med att Maria Pahlberg, nytillträdd anhörigkonsulent, i Skellefteå kommun, berättade om sitt jobb att bland annat skapa mötesplatser för anhöriga i såväl Skellefteå som i ytterområdena.
Maria kan nås via kommunens webbsida och deras kundtjänst, funktionen finns även på Facebook.

Ingmar Lafvas informerade om planer på ett senioruniversitet i Skellefteå och om ett första orienterande möte i Skellefteå den 15 april. Mötet hålls i PVC:s lokal mitt emot Folktandvården.
Text och foto: Karin Långdahl