Aktiva Seniorer i Skellefteå

Tage HellgrenNär de kom ut på öppet vatten blev vinden stark, 20-25 m /sek med fem meter höga vågor. Atmosfären ombord var bra trots att fartyget gungade. Tage och hans sällskap satt i restaurangen och sedan nere i Karaokebaren. Då hade passagerare och besättning ingen aning om att de några timmar senare skulle kämpa för sina liv i ett iskallt Östersjön.

Kl 1.15 krängde fartyget och skräck uppstod. Tage tog sig upp för trapporna där det rann öl från glas som krossats i baren. Slagsida uppstod och ljuset i fartyget slocknade. Ingen varning hördes från besättningen! Tage och en av hans bekanta hittade flytvästar, tog på sig en själva och delade ut till andra. Kl 1.20 hade fartyget hel slagsida och livflottar fanns i vattnet. Han klättrade på skorstenen men en våg sköljde Tage av fartyget och hamnade under vattnet och han fick ett slag i huvudet. Han tog sig omtumlad upp till vattenytan och efter stor möda in i en av livflottarna som delvis var vattenfylld.

Där satt han i 4-5 tim och frös. Sista-stunden-känsla infann sig! Han tänkte på familjen och extra mycket på barnbarnet. Till slut kom en helikopter och en ytbärgare och räddade honom. Han blev medvetslös när de tog på honom selen och minns sedan inget förrän han vaknade i sjukrummet på Silja Europa med 32* i kroppstemperatur. Det fartyget förde honom till Stockholm för vidare färd till Södersjukhuset och samtal med psykolog och präst. Först under förmiddagen kunde Tage kontakta hemmet och ge det glädjande beskedet att han överlevt!

Tage har aldrig åkt färja mellan Stockholm och Tallin efter den 28 september 1994. Han har åkt med en katamaran till Danmark en gång och det kändes jobbigt. Han kommer alltid ha denna katastrof i minnet och i vissa situationer känna av det i kroppen.

Estoniakatastrofen blev forskningsobjekt under några år. Det har visat sig att fartyget ej uppfyllde tillräckliga krav för att köras utomskärs. Bogvisiret lossnade p.g.a. stötarna och hastigheten var för hög utifrån kraven.


Stadsmissionen som också finns i en lokal på St. Olovsgården fick en stund i början av mötet för att berätta om sin verksamhet i Skellefteå.

Magnus HammegaFöreståndare Magnus Hammega berättade att de hjälper medmänniskor i Skellefteå som ej har samma förutsättningar och resurser som andra. Det kan t.ex. handla om personer med missbruk, tiggare, känslomässiga svårigheter eller behov av social gemenskap och utanförskap.

De är en del av samhällets sociala insats. De är i frontlinjen och samarbetar med Skellefteå kommun, polisen och soc. Utflykter, fiske, grillning, studiecirklar och sångkör är en del av deras aktiviteter. De gör skillnad!

Magnus upplyste åhörarna om att den som vill är välkommen att engagera sig och vara medarbetare! http://www.skellefteastadsmission.se

Text: Barbro Vallin  Foto: Barbro Vallin, Sören Wallén

Tage Hellgren om EstoniakatastrofenDet var trångt i lokalen på Aktiva seniorers möte på Bikupan må den 25/3 när Tage Hellgren berättade med inlevelse om dramatiken när Estonia förliste.

Han inledde med kommentaren ”på sjön är man liten”. Han var en av 137 överlevande på fartyget Estonia den 27 sept 1994. Estonia lämnade hamnen i Tallinn kl 18.00 med 898 människor ombord.

Att Tage åkte med Estonia just den natten var en slump. Han reste med två affärsbekanta från Stockholm varav den ena omkom. De funderade på att investera i sågverk i Estland. Under dagen tittade de på sågverken och på kvällen gick de ombord på färjan för resan tillbaka till Stockholm.
Text: Barbro Vallin  Foto: Sören Wallén

Läs mer>>

Markus Nyström, trubadurTrubaduren Markus Nyström från Skellefteå underhöll med sång och musik när Aktiva seniorer hade årsmöte på EFS Arken.

Markus framförde ballader från Bo Kaspers orkester inför ett 80-tal medlemmar på både piano och gitarr. Lugna, fina låtar med djup, helt i publikens smak. Ex. var Håll mitt hjärta, Get here, A little live och Undantag som säkert var bekanta låtar för många.

Han har en lång erfarenhet i musikvärlden vilket märktes på hans smidighet och avslappnade framförande. Han avslutade med Countrylåten Det är här.

Markus framförande var avslutning på föreningsstämman vilken leddes föredömligt snabbt av mötesordföranden Göran Carlbäck. Gunda Johansson omvaldes som ordförande i ett år, ny ledamot blev Kristin Holmström för 2 år.

Jan Burström, avgånde styrelsemedlem.Styrelseledamoten Jan Burström avtackades med presenter av ordföranden Gunda Johansson för idérika år i styrelsen.

Mötet avslutades med kaffe och smörgås i restaurangen.

Text: Barbro Vallin, foto Sören Wallén

Marta SkoglundAktiva seniorer fick häromdagen besök på Sankt Olovs-gården av överläkare Märta Skoglund från geriatriken i Skellefteå. Hon föreläste ingående kring ämnet att vara dement och vad det innebär. Att detta är ett viktigt och intressant ämne råder det inget tvivel om. Ca 100 seniorer slöt upp och lyssnade andäktigt till Märtas utförliga genomgång.

130.000 – 150.000 människor i Sverige lider av en demenssjukdom. Globalt sett är det en folksjukdom. Vanligare hos kvinnor. Att vi lever längre kan vara ett skäl till att antalet dementa ökat. Märta hävdade att är man 80+ eller mer är man definitivt senil dvs. naturligt nedsatt funktion p.g.a. ålder. Andra skäl till demens kan vara ärftlighet, högt blodtryck i tidigare år, livsstil och hjärnskador. Stroke är ofta vanlig inledning.
Hon tog upp flera olika typer av demenssjukdomar och klargjorde tydligt skillnaden mellan Alzheimer och vanlig demens. Alzheimers sjukdom, där nervcellerna i hjärnan förtvinar är vanligast, ofta svårast och står för 70% av demenssjukdomarna. Vaskulär demens dvs. blodkärlsdemens står för 15-20%. Frontallobsdemens (pannlobsdemens), Lewy body demens (Lewy kropps demens) samt Parkinson med demens (ej så vanligt).

Första tecknen på demens är sviktande närminne, upprepning, nedsatt initiativförmåga, svårighet att planera och genomföra, orientera sig samt hålla tider. Blir eftersom svårare tolka sin omgivning, lära sig saker och klara förändringar. Ensamhetskänslor, nedstämdhet och hallucinationer kan också förekomma. Kan vara lite olika hur den drabbade reagerar i den demenssjukdom den drabbats av.
Som närstående är bemötandet viktigt för den drabbade. Man ska försöka avleda, inte säga emot eller förklara och skapa en lugn omgivning. Söka stöd och hjälp när man inte orkar längre.
Demens kommer smygande och har vanligtvis pågått ca 5-7 år innan diagnosen ställs. Finns bra metoder för att ställa diagnos idag som skiktröntgen, analys av ryggmärgsvätskan, blodprov, leverprov och minnestest. Finns dock ingen botande behandling bara mediciner för symptomlindring.

Märta avslutade med följande kloka ord: Aktiv fritid, intellektuell och social stimulans, fysisk träning som t.ex. styrketräning o balansträning, undvika rökning, bra kost är något att tänka på både som förebyggande och även för den demensdrabbade.
Efter en innehållsrik föreläsning till en ”fullärd” publik fick hon rungande applåder!!
Text: Barbro Valliin Foto: Sören Wallén