Vid en träff den 5 augusti beslöt styrelsen att avboka alla program för hösten.

På grund av den rådande pandemin.

Vi följer utvecklingen och håller Er underrättade.

Vi önskar er samtidigt välkomna tillbaka när det bedöms möjligt.

Vänligen, styrelsen.