Bli medlem i Aktiva Seniorer Skellefteå

Medlemsavgifter och medlemskap

Tidpunkten för inbetalning av medlemsavgifter styrs av två paragrafer i föreningsstadgan:

1/ Ordinarie föreningsstämma hålles årligen före mars månads utgång

2/ Medlem, som ej erlagt årsavgift, saknar rösträtt vid föreningsstämma

Det finns ytterligare en faktor som påverkar tidpunkten för årsavgiftens betalning. Sedan september 2007 omfattas samtliga medlemmar av en så kallad deltagarolycksfallsförsäkring  (se länken Medlemsförmåner). För att säkerställa medlemskap ska årsavgiften vara föreningen tillhanda senast den 1 mars.

Ovanstående gäller befintliga medlemmar. För under året tillkommande nya medlemmar räknas medlemskapet från den dagen medlemsavgiften är betald.

Medlemsavgiften är för 2020 200 kr per person och betalas till bankgiro 581-5584.
Viktigt: Glöm ej skriva betalningsavsändare på inbetalningskortet eller hos internetbanken.

V.v. fyll i nedanstående fält för att ge oss Dina kontaktuppgifter eller om du vill ändra någon uppgift.

Captcha image 5989Captcha image 8342Captcha image 4491Captcha image 7934