Om oss

 


 


 

 

 


Till startsidan

Historik

Aktiva seniorer är en ideell förening med syfte att främja medlemmarnas kulturella och andra gemensamma intressen.

Aktiva seniorer är ingen pensionärsfacklig organisation och bedriver vare sig politisk eller religiös verksamhet.

Förbundet Aktiva seniorer startades 1989 och har spridits över stora delar av Sverige.

Som organisation är FAS medlem i Medborgarskolan. I dag finns ett 70-tal lokala föreningar, från Luleå i norr till Malmö i söder, med cirka 18.000 medlemmar.

Aktiva seniorer i Skellefteå bildades i april år 1989 och hade från början 16 medlemmar.

År 1994 hade medlemsantalet ökat till 71 och vid det högtidliga 10-årsjubileét år 1999 var antalet medlemmar 200 personer. I dag har lokalföreningen i Skellefteå drygt 350 medlemmar, Torsten Wiklund var föreningens första ordförande. I dag är Gunda Johansson ordförande.
Grunden för vår förening är medlemmarnas kunnande och erfarenhet vilket nyttjas i verksamheten.

Vi strävar efter ett rikt utbud av god kvalité i form av kulturarrangemang, bussresor, studiecirklar, föreningsmöten och studiebesök.
Vi i styrelsen välkomnar för tips från er medlemmar på olika föredrag och andra aktiviteter.

Varmt välkomna till vår gemenskap i Skellefteås Aktiva seniorer”

Styrelse:Gunda Johanson ordförande gunda.e.johansson@gmail.com 070-321 54 74
Gunnar Karlsson vice ordf. b.g.karlsson@bredband.ne
t 070-667 70 42


Solveig Fuhrman sekreterare
solveig.fuhrman@telia.com 070-636 32 47
Monica Lindqvist kassö mo.lindqvist@bredband.net 070-349 98 37


Karin Långdahl webbred karinla68@gmail.com 070-557 24 91


K.Göran Hedsberg k.goran@uranus.nu 070-683 96 40
Gullbritt Boström britta.bostrom@bredband.net 070-208 04 50


Jan Burström jan.burstrom@jeloin.net 070-346 57 02


Berit Lundkvist berit.lundkvist@icloud.com 070-371 51 40