Försäkring

 

 

 


Till startsidan


Viktigt meddelande:
Gruppolycksfallsförsäkringen, Olycksfallsförsäkringen 60 + hos Folksam har upphört och kan inte längre tecknas.
Den obligatoriska gruppförsäkringen K 66184 gäller fortsättningsvis.
Aktuell information finns på förbundets hemsida:
http://aktivaseniorer.com/index.php/forbundsinfo/medlemsformaner