Bli medlem

 

 

 

 

Till startsidan

 

 

Vill du bli medlem?

 

Kontakta: Monica Lindqvist     070-349 98 37                                mo.lindqvist@bredband.net

              
               

 

 

 

En liten påminnelse om det är någon av er medlemmar som glömt betala årsavgiften. Det är 150:-/person och bankgironumret är: 581-5584.
Viktigt: Glöm ej skriva betalningsavsändare på inbetalningskortet.

 

Medlemsavgifter och medlemskap i en förening

Tidpunkten för inbetalning av medlemsavgifter styrs av två paragrafer i föreningsstadgan:

1/ Ordinarie föreningsstämma hålles årligen före mars månads utgång (§4 Mom2)

2/ Medlem, som ej erlagt årsavgift, saknar rösträtt vid föreningsstämma (§6)

 

Föreningarna rekommenderas därför att anmoda sina medlemmar att betala årsavgiften så att den finns på föreningens konto viss tid före föreningsstämman.

 

Det finns ytterligare en faktor som påverkar tidpunkten för årsavgiftens betalning. Sedan september 2007 omfattas samtliga medlemmar av en så kallad deltagarolycksfallsförsäkring  (se länken Försäkring). För att säkerställa medlemskap ska årsavgiften vara föreningen tillhanda senast den 1 mars.

 

Ovanstående gäller befintliga medlemmar. För under året tillkommande nya medlemmar räknas medlemskapet från den dagen medlemsavgiften är betald.